Esekutif E-Pemasaran

Skop Pekerjaan

 • Memberi layanan yang baik dan mempromosikan produk kepada pelanggan dengan menjelaskan ciri produk yang sesuai dengan kehendak pelanggan
 • Menguruskan platform akaun shopee syarikat
 • Memastikan produk dan pengiklanan di shopee sentiasa dikemaskini
 • Melakukan carian harga terkini produk dipasaran bagi memastikan kos dapat ditampung
 • Membuat suntingan gambar yang menarik dan mengikut saiz yang ditetapkan
 • Mencapai target jualan bulanan yang ditetapkan
 • Menguruskan proses pesanan pelanggan
 • Melakukan produk R&D mengikut pasaran atas talian

Pengurus Cawangan

Skop Pekerjaan

 • Memastikan operasi harian berjalan lancar dari pembukaan hingga penutupan
 • Mencapai jualan bulanan mengikut sasaran jualan yang telah ditetapkan
 • Menguruskan hal-hal penyelenggaraan di dalam cawangan
 • Memantau aktiviti di dalam cawangan mengikut jadual dan waktu yang telah ditetapkan
  – Posting page dan story facebook
  – Posting group dan story whatsapp
  – Video ulasan produk dari kakitangan cawangan
 • Merangka pemasaran cawangan bagi meningkatkan jumlah jualan
 • Memastikan jumlah tenaga pekerja mencukupi
 • Menyediakan laporan jualan cawangan dan jualan individu secara mingguan dan bulanan untuk dibentangkan semasa mesyuarat
 • Aktif di platform perhubungan whatsapp apabila arahan diberikan
 • Mencapai KPI yang telah ditetapkan syarikat
 • Melakukan REFUND apabila berlaku tuntutan jaminan atau kerosakan barang dalam tempoh jaminan
 • Menyelesaikan masalah yang dihadapi pelanggan dan penyelesaian selepas jualan

Penyelia Cawangan

Skop Pekerjaan

 • Memastikan wang tukar jualan mencukupi
 • Melakukan Posting Group Whatsapp Customer, Facebook dan Tiktok mengikut jadual yang telah ditetapkan
 • Membuat proses pesanan stok secara mingguan
 • Memastikan stok di dalam cawangan susun atur kemas dan sentiasa bersih
 • Memantau aktiviti harian krew dan dikemaskini di dalam group cawangan :
  – Video ulasan produk
  – Kekemasan produk di bahagian masing-masing yang telah ditetapkan
  – Memastikan pembacaan surah al-waqiah mengikut waktu ditetapkan
  – Melakukan aktiviti live di platform media sosial bersama kakitangan cawangan
 • Melakukan Manual Gap Check setiap hari Rabu
 • Memastikan stok yang rosak dan stok untuk tuntutan jaminan diasingkan mengikut kotak yang telah disediakan di cawangan
 • Melengkapkan tugasan harian What-To-Do (WTD)
 • Mencapai sasaran jualan harian individu
 • Menyediakan laporan jumlah jualan penutupan cawangan

 

Pembantu Jualan

Skop Pekerjaan

 • Memastikan sasaran jualan harian dan bulanan dapat dicapai
 • Boleh bekerja secara kumpulan dalam mendapatkan jualan harian
 • Melakukan kerja pembersihan harian mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh Ketua Cawangan :
  – Menyapu lantai jualan berkala pagi dan petang
  – Mop lantai dan lap cermin hadapan cawangan
  – Membersihkan bahagian kawasan masing-masing yang telah ditetapkan
  – Membersihkan tandas secara berkala pagi dan petang
 • Memastikan cawangan berada dalam keadaan kemas dan selesa bagi memudahkan pelanggan membuat pembelian
 • Memberi layanan kepada pelanggan mengikut garis panduan yang telah disediakan
 • Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelanggan
 • Membalas setiap pertanyaan di media sosial , whatsapp dan panggilan telefon dari pelanggan
 • Melengkapkan tugasan harian seperti What-To-Do (WTD) dan Video-Product-Knowledge (VPK)
 • Memastikan Stok Demo sentiasa berfungsi dengan baik

 

Pembantu Gudang merangkap Pemandu

Skop Pekerjaan

 • Membuat penerimaan stok dari pembekal
 • Melakukan stok klasifikasi mengikut bahagian selepas penerimaan
 • Melakukan pemeriksaan stok adalah sama seperti invois yang diterima
 • Sentiasa memastikan keadaan Gudang bersih dan kemas
 • Melekat tanda barcode pada stok baru
 • Menyusun stok mengikut rak-rak yang telah disediakan
 • Melakukan Picking Stock selepas mendapat pesanan dari cawangan
 • Memastikan proses pesanan stok cawangan tiada masalah
 • Terlibat dalam aktiviti pengiraan stok di cawangan
 • Melakukan pengiraan stok mingguan mengikut arahan Pengurus Gudang atau Penyelia
 • Dan lain-lain tugasan yang diarahkan